ONE DAY SCREENING je iniciatíva, ktorej úlohou je vyplnenie obdobia, kedy sú galerijné priestory prázdne - pauzy ktoré vznikajú vo výstavnom pláne medzi poslednou a nasledujúcou výstavou. Počas tohto obdobia sa vždy v konkrétne stanovený deň v týždni uskutoční jednodňová projekcia umelca mladej generácie venujúceho sa video artu, video performance a pod.

Viktor Šefcík ( 1991 ) absolvent Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, študent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave je solitérom umeleckej scény nakoľko sa jeho prístup k tvorbe výrazne odlišuje od tvorby svojho ako i vzdialenejšieho okolia.

Vo svojich prácach sa venuje 3D animácii, ktorá je priamo spätá s fenoménom Instagramu posledných rokov a zároveň jeho najčastejším využitím - selfie fotografie/videa. Túto sebaprezentáciu, ktorú vo väčšine prípadov užívatelia Instagramu využívajú ako ego pyramidálny systém a zároveň budovanie spoločenskej hierarchie, ktorá stojí na ľudskej možnosti navštíviť určité miesta, poprípade prirodzene a bezproblémovo vlastniť zmyslené hmotné i nehmotné statky dnešnej doby, využíva vo svoj prospech a pristupuje k nej autorsky s absolútnou autenticitou.

Na základe niekoľkoročných skúseností s tvorbou 3D modelov a všeobecným využitím rôznych software-ov , dlhodobo tvorí sériu animácii seba samého počas svojich imaginatívnych ciest, kde je možno sledovať jeho účasť na najvýznamnejších otvoreniach výstav. Nielenže prezentuje svoju pomyselnú účasť, no zároveň nás sprevádza celou cestou počas ktorej je, ako v reálnom živote, rovnako aj v jeho videách potrebné absolvovať prestupy lietadlom v rôznych destináciach, stravovať sa špecifickým “ menu modelom “ rôznych aerolínií a zároveň nadobudnúť pocitu štastia po bezpečnom prílete.

Vo svojich videách sa teda situuje do osoby, ktorá nemá akékoľvek problémy cestovať na prestížne podujatia, vyzerať tak, ako je to momentálne v móde, no zároveň aj predpovedať trendy súčasného vizuálneho umenia. O všetky tieto elementy sa delí s verejnosťou na svojom instagramovom konte ViktorSefcik.

Art Trip to NYC je séria virtuálnych perfomance-ov pozostávajúca z fotografií a videí uploadovaných na Instagram. Jednotlivé diely vykresľujú priebeh autorovej návštevy v New Yorku. Príbeh je tvorený z momentov, ktoré sa karikatúra a teda avatar autora rozhodol z pobytu zverejniť. Jedná sa o súbor selfies, odohrávajúcich sa v rôznych inštitúciach počas otvárania výstav, prednášok a pod, ktoré sú následne uploadované na Instagram presne v tom čase, v ktorom sa odohrávajú. Následne sú účastníci (výtvarník, kurátor, samotná inštitúcia, a pod.) konkrétnej udalosti označení v popisku uploadu. Týmto invazívnym gestom sa avatar stáva zdanlivou súčasťou lokálnej výtvarnej scény. Artselfie princíp spôsobuje, že avatar jednotlivé diela s ktorými sa fotografuje či natáča “nevedomo” apropriuje. Rovnako sa týmto avatar pred divákom stavia do uvedomelého, kultúrneho, a teda reprezentatívneho svetla. Naratív pozostáva z avatarovej zmeny – postupom času sa avatar prispôsobuje lokálnemu spôsobu obliekania a reprezentácie. Týmto a apropriáciou diel vzniká sebakolonizačný moment, ktorý je príznačný pre miesta mimo mapy dominantného západneho estetického diskurzu.

text
Tomáš Kmeť / Viktor Šefčík