Beloved ones

César Meneghetti

Curators:
Lýdia Pribišová

Date/Place:
aug 06, 2013 - sep 10, 2013
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
aug 06, 2013 7popoludní

BELOVED ONES je projekt brazílskeho umelca Césara Meneghettiho, ktorý je výskumom historickej pamäte, migrácie a koreňov. Prepája minulosť, prítomnosť, všetko čo získal zo skúsenosti migrácie. Umelec skúma miesta, kde sa narodili jeho predkovia, vytvára tak krehké intímne prepojenie medzi jeho subjektívnym zážitkom a vnímaním ostatných. Prvé z týchto miest je Čunovo, kde sa sa narodila jeho stará mama.

Výstava je prvým krokom dlhodobého výskumu, ktorý bude postupne realizovaný v štyroch mestách, kde sa narodili jeho starí rodičia. Umelec interaguje s obyvateľmi miesta narodenia svojej starej mamy, Čunova, realizoval rozhovory, zozbieral dokumenty a rozmanité informácie, ktoré konfrontuje s osobnými zážitkami a spomienkami, ktoré mu priblížili jeho rodičia a príbuzní. Vytvoril tak osobitú paralelu medzi oficiálnymi dejinami a subjektívnymi spomienkami a spôsobom, ako tieto ovplyvňujú existenciu jednotlivcov.

César Meneghetti postupne spracuje v reálnom čase históriu štyroch realít: Čunovo, (Sandorf / Dunacsún, bývalé Rakúsko-Uhorsko, dnes Slovensko), miesto pôvodu rodinnej vetvy Brosch/Bogovich, Quarto d’Altino (Benátky, Taliansko), miesto odkiaľ pochádza rodina Meneghetti, San Pietro in Casale (Veneto, Taliansko, hranica regiónov Emilia a Lombardia), rodisko vetvy Cavicchioli a Casal Bordino (Abruzzo, Taliansko), odkiaľ ochádzajú príbuzní z rodiny Toscano.

V Galérii Hit v Bratislave César Meneghetti predstavuje niekoľko prác: video dokumentujúce zážitky z emigráce z Čunova do San Paola v Brazílii umelcovej starej mamy a jej sestier (autentická nahrávka z osemdesiatych rokov), zábery z posledných momentov života umelcovej starej mamy, video natočené v Čunove v lete 2013 a rôzne dokumenty, fotografie, poznámky, záznamy pracovného procesu.

Výstava je formou vyjadrenia lásky a úcty k svojim predkom, ktorých nepoznal, experimentom, prostredníctvom ktorého umelec získa kontakt so zabudnutou históriou jeho rodiny. Cestovanie je pre umelca metaforou života, ako aj prepojením dvoch pologúľ Zemegule, jednej, z ktorej pochádza a druhej, kde žije. Hranice reality, dokumentu, narácie, sociologického náhľadu vytvárajú viacvrstvový prístup k jednotlivým objektom pozorovania - k mestám, odkiaľ Meneghetti pochádza a k ľudom v nich. Vytvára tak dvojitú realitu, reálnu a ideálnu, vytvára ju zo útržkov, poznámok a spomienok.

Tvorba Cesara Meneghettiho je už od konca deväťdesiatych rokov charakteristická hlbokým záujmom o sociálne otázky a konštantným záujmom o jazyk, ako aj o rôzne formálne úrovne výrazu a vyjadrovania sa. Jeho predchádzajúce, zvyčajne dlhodobé projekty, vychádzajú z umeleckého “mapovania miest” a ľudí v nich žijúcich. Snaží sa identifikovať kľúčové body, hľadá súvislosti a paralely, vytvárajúc tak nové časovopriestorové súvislosti. Jeho práce sa pohybú medzi videoartom, filmom, dokumentom a fotografiou. Už v prvých prácach pracoval s rôznymi miestami, reálnymi alebo imaginárnymi, kde sa zaoberal hľadaním identity alebo pamäte. Neskôr sa začal zaoberať fenoménom „inakosti“. Už od začiatku svojej umeleckej dráhy sa konfrontoval s novým a neznámym, skúmal viaceré špecifické spoločenstvá, brazílskych motorkárov, veriacich Talianov počas náboženských rituálov, domorodcov v Afrike, ekológov vo Vietname, a mentálne postihnutých ľudí pracujúcich s umením.