Carte Blanche

Lucia Sceranková

Date/Place:
apr 13, 2010 - apr 23, 2010
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
apr 13, 2010 7popoludní

Lucia Sceranková se za dob svých bratislavských studií zabývala převážně prostorovou tvorbou s konceptuálními přesahy. Vytvářela například lapidární objekty, kterým přiřazovala jakési sociální funkce. Pracovala mimo jiné s lidskými proporcemi a měřítkem, jejím silným tématem byla intimita, symbolika domova a podmínky existence soukromého prostoru. Instrumentální výbava i obsahové podněty se ale během jejího pobytu na pražské AVU výrazně proměnily.
Lucia poslední rok nově objevuje možnosti pohyblivého nebo fotografického obrazu, experimentuje, ale zároveň originálním způsobem přehodnocuje své dřívější sochařské zkušenosti. Prostorová senzibilita a obraznost jsou zřetelné a stylotvorné prvky i v jejích současných fotografických cyklech nebo videoinstalacích. Možnosti technických médií hledá s pomocí lehce zaprášených výtvarných žánrů - koláže, dioramatu - nebo jednoduchých filmových triků. Bez jakékoliv animace či dokonce obrazové postprodukce vytváří Sceranková důmyslné kompozice, magické scénografie nebo fiktivní krajiny. Spoléhá se na "kuchyňský půvab" pečlivé ruční montáže. S obrazem pracuje jako s videoklipem nebo nosičem příběhu ze světa pohádek a archetypů.
V pohádkách jsou často tři části dobrodružství. Tomu může odpovídat zvolené vizuální uspořádání do trojic u aktuální tvorby, kterou Sceranková prezentuje ve spodní části galerie. Forma fotografického či video stripu zde navozuje jednoduchou dynamiku dění (začátek, střed a konec) a v ohledu na motivy vyprávění také možnost významové orientace (levá, pravá, mezi). Námětem obou triptychů je vztah muže a ženy, slabší a silnější figury, přítomné a vzdálené postavy, historie spojeného i rozdělenho páru, jejich společný smutek i melancholie.
Kromě bohaté a nelehce interpretovatelné symboliky (vodní, lesní, lunární, nautické....) je v nové tvorbě Lucii Scerankové přítomný silný erotický náboj a senzualita. Název její výstavy odkazuje nejen ke konkrétnímu dílu malíře Reného Magritta zobrazující koňě osedlaného přízračnou postavou, jež se vynořuje uprostřed lesa. Carte Blanche je také idiomatické slovní spojení, které ve francouzštině vyjadřuje explicitní milostný návrh.
Michal Pěchouček