Elementary values of unfaith

Piotr Blajerski

Curators:
Jaro Varga, Dorota Kenderová, Michal Stolárik

Date/Place:
nov 16, 2011 - dec 16, 2011
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
nov 16, 2011 6popoludní

Piotr Blajerski (1980) je poľský multimediálny umelec, ktorý sa venuje prevažne video tvorbe a vytváraniu objektov v intenciách post-konceptuálnych tendencií. Študoval na Akadémií výtvarných umení Eugeniusza Gepperta vo Vroclave, kde tento rok získal magisterský titul v odbore mediálneho umenia. Výstava Elementary values of unfaith v Galérií Hit predstavuje prvú samostatnú prezentáciu Blajerského tvorby na Slovensku.

Koncept výstavy je založený na reflektovaní otázky viery – prehodnocuje jej význam, zaoberá sa jej nedostatkami, interpretáciou a vnáša ju do odlišných kontextov. Prítomný je pocit dilemy, ambivalentných reakcií a otázka ľudskej existencie, života a smrti. Na výstave je zastúpený hlavne svojím video artom, na ktorom okrem iného demonštruje aj tri rôzne formálne prístupy v oblasti tohto média – využíva video performance, kolážovitú prácu s cudzími zábermi, ktoré si prisvojuje, a typ dokumentárneho videa vo forme ankety.

Text: Michal Stolárik