KIOSK/CHIOȘC

Stefan Rusu, Tonka Maleković, Ion Fisticanu, Nataša Bodrožić, Michal Holy, Jarek Sedlak, Gruppo Tökmag, AREA Chicago, Vadim ȚÎGANAȘ, Aliona BALAN, Alexandru LOZINSCHI, Maxim CUZMENCO, Spalatorie Theatre, Vladimir Us, Paula Durinova

Curators:
Vladimir Us

Date/Place:
apr 17, 2013 - máj 10, 2013
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
apr 17, 2013 6popoludní

Projekt KIOSK/CHIOȘC je platformou pre výmenu, vzdelávanie, produkciu a prezentáciu spoločensky angažovaných foriem a artikuluje potrebu vytvorenia alternatívnej infraštruktúry v Kišiňove , kde kultúrnemu životu ešte stále dominujú inštitúcie vytvorené v sovietskych časoch. Súčasná výstava predstavuje diela vytvorené miestnymi a pozvanými umelcami v rámci rezidenčného programu KIOSK/CHIOȘC. Využitím opustených, nepoužívaných alebo mono-funkčných verejných priestorov umelci spolu s obyvateľmi Kišiňova, vytvorili nové priestory pre dialóg a kritické reflexie, a upozornili na súčasné transformácie verejných priestorov. Zároveň otvorili otázky týkajúce sa nastoleného poriadku a existujúcich právnych predpisoch vytvorených príslušnými orgánmi. Výsledok týchto intervencií a reakcií na ne by nás mal podnietiť k prehodnoteniu role, ktorú by malo umenie a umelec zohrávať vo verejnom priestore, v opätovnom získavaní a otváraní nových priestorov interakcie, v krajine s dominanciou politiky, komercie a privátnych záujmov.