MEERSCHAUM

Rafał Jakubowicz

Curators:
Daniel Grúň

Date/Place:
nov 18, 2009 - dec 18, 2009
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
nov 18, 2009 7popoludní

Tvorba poľského umelca Rafała Jakubowicza (1974) prestupuje celou škálou
umeleckých médií a nie je ukotvená v žiadnom z nich. Dané médium – či ide
o videoprojekciu, maľbu, site-specific inštaláciu alebo billboard – využíva
vždy efektívne vo vzťahu k zvolenej výpovedi a ku kontextu, v ktorom
prehovára. Vzhľadom na ich fluidný charakter za leitmotív týchto diel možno
označiť verejný priestor poznamenaný pamäťou holokaustu. Jakubowicza ale
pamäť nezaujíma v rovine všeobecne platných reprezentácií plných pátosu
a národnej traumy. Skúma ju v banálnych situáciách, najmä však v stopách
každodennej skutočnosti. Často používa firemné logá a nápisy, v ktorých
mu ide o akúsi archeológiu znaku na pomedzí slovnej hračky a ideologickej
konšpirácie. Zaujímajú ho nenápadné formy manipulácie, subtílne prostriedky
vymazávania a taktiež migrácia prvkov ideológie, ktorých súčasťou je rovnako
ich skryté pretrvávanie, ako aj do očí bijúca neprítomnosť. >> Daniel Grúň