Only Ruins Left

Mark Fridvalszki

Date/Place:
okt 26, 2015 - nov 06, 2015
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
okt 26, 2015 6popoludní

Do pivnice post-archeológie, sledujeme Stalkerove kroky do minulých a budúcich spomienok. V atmosfére úkrytu sa nám prostredie pre snovú a časopriestorovú skúsenosť odhaľuje pomocou svetla z baterky. Psychadelická "meta-koláž" čerpá z prehistorických dôkazov, nedávnych udalostí, rovnako ako z proroctiev o tom, čo je ešte pred nami a vyvoláva asociatívne skoky k holistickému pohľadu na svet.

Pre galériu HIT, Mark Fridvalszki vytvára miestošpecifickú inštaláciu vyplnenú kolážami, použitím privlastnených motívov, ktoré možno preskúmať individuálne. Toto objavovanie je sprevádzané zodpovedajúcim zvukovým podmazom, ktorý skomponoval Saint Leidal The 2nd podľa predlohy E. Artemyevho Stalkera (1979).

+++ Mark Fridvalszki (* 1981, Budapešť), žije a pracuje v Lipsku. Vyštudoval Akadémiu výtvarných umení vo Viedni (trieda: G. Damisch) 2011, a od roku 2014, je postgraduálnym študentom na HGB Akadémii výtvarných umení v Lipsku. V súčasnej dobe je rezidentom v MeetFactory v Prahe.
Dôležitým rysom jeho tvorby je post-digitálny prístup, ktorý možno vysledovať v jeho kolážach a inštaláciách pričom rovnaký vizuálny jazyk používa aj vo svojich fanzinoch Technologie und das Unheimliche. +++

+++ Saint Leidal 2. je maďarský hudobný producent, v súčasnosti sídli v Berlíne a Budapešti. +++