On Other Possible Worlds - Proposals on this Side of Utopia

Berit Fischer

Date/Place:
mar 21, 2014 - mar 21, 2014
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
mar 21, 2014 5popoludní

Témou prednášky je projekt "Other Possible Worlds", v ktorom Berit Fischer a ďalší autori analyzujú potenciál umenia, umeleckých inštitúcií, alternatívnych akadémií a laboratórií podieľať sa na vytváraní modelov sveta, ktorý siaha poza ekonomickú globalizáciu. Rôzne diela z rôznych geografií, ktoré projekt mapuje, navrhujú a testujú inú realitu, pohľad na svet, od malých umeleckých pokusov po sociálne experimenty, dotýkajúcich sa napríklad kultúrnej diverzity alebo klimatických zmien.
.
Berit Fischer je nezávislá kurátorka a spisovateľka. V rokoch 1997-2009 žila v New Yorku a Londýne, v súčasnosti žije a pracuje v Berlíne. Prispieva do magazínov Afterall (UK) alebo Magazin (Nemecko) a je editorkou kníh New Spaces for Negotiating Art (and) Histories in Africa (2014), Hlysnan: The Notion and Politics of Listening (2014), Other Possible Worlds – Proposals on this Side of Utopia (2011). Medzi jej kurátorské projekty patria Part of the Game, (nGbK, Berlin), Other Possible Worlds – Proposals on this Side of Utopia, nGbK (Berlin), Brooklyn Waterfront Outdoor Sculpture Exhibition (New York), Dumbo Arts Festival (New York), Intrude 366, Zendai MoMA (Shanghai), and City Beats at BankART (Yokahama).