PROJECT ROOM: Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything

Adam Novota, Martin Piaček

Curators:
koordinátor: Michal Stolárik

Date/Place:
nov 14, 2012 - nov 28, 2012
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
nov 14, 2012 7popoludní

Adam Novota, Martin Piaček
– Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything
Hlavnou myšlienkou projektu "Odpoveď na základnú otázku života, vesmíru a vôbec" sú úvahy autorov o bytí, ktoré predkladajú ako vyjadrenie svojej osobnej filozofie týkajúcej sa existencie, života, jeho zmyslu a podobných tém. Napriek tomu, že názory, ku ktorým autori vo svojich úvahách dospejú, a ktoré sú zhmotnené v ich dielach, sú rôzne,ale snažia sa spolu komunikovať. Tento dialóg (alebo monológ), je umocnený kontrapozíciou diel vo výstavnom priestore. Diela, nežne ironizujúce, a hlavne reagujúce jednak na odpradávna opakujúce sa veľké otázky filozofie, ako spomínaný život a vesmír, tiež parafrázuje kultovú časť z notoricky známej knihy Douglasa Adamsa Stopárov sprievodca po galaxii (v originále The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy). Táto časť sa zaoberá práve hľadaním odpovede na „základnú otázku života, vesmíru a vôbec“, pričom túto neľahkú úlohu zadáva počítaču, ktorý predstavuje stelesnenie múdrosti. Počítač po rokoch výpočtov a hľadania racionálnej odpovede prichádza s riešením, a tým je „42“.
Nielen táto stať (síce z nevedeckej sci-fi knihy) nás utvrdzuje v tom, že snaha o uchopenie jestvovania ako takého je jednou zo základných a doposiaľ nevyriešitelných problémov človeka ako indivídua ako aj spoločnosti ako skupiny. Odpoveď, či riešenie, tohto problému, by mohla vniesť úplne nové (a možno nečakané) svetlo do súčasného, ale i historicky podloženého, vedenia zhromaždeného v akomsi abstraktnom koncepte kolektívneho vedomia (ako o ňom hovoril napríklad Marshall McLuhan), či akejsi kolektívnej pamäte. Autori neponúkajú riešenie, skôr poskytujú priestor, či rozhranie pre rozohrávanie podnetov a myšlienok stimulujúcich divákovo premýšľanie o jeho vlastnej existencii ako aj o širšom vnímaní existencie ako takej, pomocou predkladania ich názorov. Výstava bola rozdlená do troch sekcií Čas , Boj a Láska.

Vernisáž:
Streda, 14.11. o 19.00h

Výstava potrvá do 28. novembra