Revolution Without Movement

Cristina David (RO) Erdem Gündüz (TR) Barbara Holub (AT) Graziela Kunsch (BR) Brandon LaBelle (DE/US) Miklós Mécs in collaboration with Judit Fischer, Gábor Kristóf & András Zalavári (HU) Y8 (DE)

Curators:
Berit Fischer & Galeria HIT: Jaro Varga & Dorota Kenderová in collaboration with tranzit.sk

Date/Place:
nov 18, 2014 - nov 28, 2014
Galéria HIT, Bratislava; Tranzit, Bratislava

Opening:
nov 18, 2014 7popoludní

Revolution Without Movement
Desať dní diskurzívnych projektov, performatívnych prednášok a cvičení jogy

18. november – 28. november 2014

Kurátori: Berit Fischer a Galéria HIT - Jaro Varga & Dorota Kenderová v spolupráci s tranzit.sk

Miesto konania:
Galeria HIT
Hviezdoslavovo námestie 18
Bratislava 811 03
Slovakia

tranzit.sk
Beskydská 12
Bratislava 811 05
Slovakia

Umelci: Cristina David (RO), Erdem Gündüz (TR), Barbara Holub (AT), Graziela Kunsch (BR), Brandon LaBelle (DE/US) a Miklós Mécs v spolupráci s: Judit Fischer, Gábor Kristóf & András Zalavári (HU), Y8 (DE)

Revolution without movement (Revolúcia bez hnutia) je experimentálny a procesuálny diskurzívny projekt, ktorý predstavuje súčasné umelecké koncepty usilujúce o dialóg a priamu akciu smerujúce k pozitívnej zmene v spoločnosti. Jeho cieľom je kriticky prehodnotiť etablované formy umeleckého angažovania sa, skúmať subtílne a nemanipulované formy odporu voči vládnucim silám a nahliadnuť na umelecké prístupy, ktoré vzdorujú neoliberálnej komodifikácii umenia a „ekonómii založenej na reputácii“ postavenej na symbolickom kapitáli.
Iránsky sociológ Asef Bayat zaviedol pojem „sociálne ne-hnutie“ (non-movement) ako sociologický fenomén neartikulovaných a rozptýlených foriem odporu obyčajných ľudí, ktorí vytvárajú subtílne priestory v rámci spoločensko-politických tlakov vo svojich každodenných životoch, aby presadili tie práva, ktoré môžu byť potláčané alebo prehliadané, a aby zlepšovali svoje šance i osobné životy.
Aj keď aktéri v sociálnych ne-hnutiach nemusia byť navzájom prepojení – najmä v represívnom a životu nebezpečnom kontexte autoritárskych režimov a morálnych autorít, kedy môžu pracovať jednotlivo prostredníctvom neartikulovaných a rozptýlených stratégií znižujúcich riziko potenciálneho nebezpečenstva, ktoré by hrozilo v prípade masovej mobilizácie – môžu mať potenciál rozvinúť sa do väčšieho politického a sociálneho hnutia, a to spoločenským uplatnením osobných alternatívnych postojov.
Projekt Revolution Without Movement (Revolúcia bez hnutia) spája umelecké postupy vyjadrujúce a odkazujúce na subtílne formy sociálnych ne-hnutí a potenciálnych „spoločenstiev sentimentu“ (Appadurai), komunít zdieľajúcich spoločné predstavy a pocity.
V priebehu desiatich dní vás pozývame pripojiť sa k nám a zúčastniť sa, diskutovať, cvičiť a spoločne vytvárať nové poznatky a nové skúsenosti.

KOMPLETNÝ PROGRAM (v slovenčine):
http://www.galeriahit.com/sites/galeriahit.com/files/publications/invita...