Run from the Shadows

Kara Rooney

Date/Place:
feb 21, 2017 - mar 23, 2017
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
feb 21, 2017 7popoludní

Kara Rooney (1979) je umelkyňa a kritička pôsobiaca v Brooklyne (NYC). Zaujímajú ju vzájomné vzťahy medzi telesným pôsobením, slovom a obrazom v zmysle skúmania našej komunikácie a formulovania identity (alebo jej ukrývania), ako aj spôsoby ovplyvňovania nášho kolektívneho vedomia prostredníctvom jazyka. Svoje sochárske a fotografické dielo spája v site-specific inštaláciách, ktorých súčasťou je často video, zvuk a performance. Interaktívnymi environmentmi a skulpturálnymi asamblážami upozorňuje na diskrepancie medzi pamäťou, sociálnou interakciou a aktuálnymi udalosťami.

Na výstave v galérii HIT sa Rooney zaoberá otázkou, ako uchopiť súčasnú, neustále sa posúvajúcu realitu manifestovanú na jednej strane extrémnou mierou konzumácie informácií a obrazov a na druhej skratovaním pôsobenia vizuality a jazyka. Run from the Shadows skúma význam vnímanej skúsenosti v prítomnom momente – zameniteľnosť subjektu a objektu, hmatového vnímania a v rozšírenom zmysle pamäte v rámci formovania osobných a kolektívnych histórií. Performatívna interaktivita tela, objektu a obrazu je tu sprítomnená v tenzii vnútorného a vonkajšieho. Každý kus funguje na rozhraní – prahu, ktorý možno prekročiť na druhú stranu, alebo ustúpiť späť. Spolu tvoria diela stret materiálov, telesnosti a zmyslového vnímania, ktoré tu slúžia ako prostriedky preverovania nestability jazyka a pamäte v narácii sociálneho vedomia, činiac z tela kritické miesto vzdoru, a keď treba, tak aj revolúcie.

Počas vernisáže sa uskutoční performance v prevedení Radima Kláska a Kamily Mottlovej.
--

Kara Rooney vystavovala doma i v zahraničí, vrátane Fridman Gallery (NY), Driscoll Babcock Gallery (NY), Brian Morris Gallery (NY), A.I.R. Gallery (NY), The Chelsea Art Museum (NY), International Women’s Museum (CA), The Jersey City Museum (NJ), the Montclair Art Museum (NJ) and the Pera Museum, Istanbul, Turkey. Zúčastnila sa rezidencií v Sharpe-Walentas Studio Program (2015-16); v pražskej MeetFactory v La Quiñonera v Mexico City, v Queens College Art Center (NY), v David Wolfe Editions v Portlande (ME) a v Leedy-Voulkos Art Center v Kansas City (MO). Je držiteľkou grantu Santo Foundation Individual Artist Grant (2014) a jej kritické texty boli publikované napr. v Art in America, The Brooklyn Rail, Hyperallergic a v M/E/A/N/I/N/G.