A sign for things to come

Hilla Toony Navok

Curators:
Jaro Varga

Date/Place:
dec 16, 2016 - dec 16, 2016
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
dec 16, 2016 9:30dopoludnia

Hilla Toony Navok
A sign for things to come
Galéria HIT v Bratislave
19.12.2016 – 15.1.2017

Moje prvé zoznámenie sa s dielom Hilly Toony Navok, ktoré sa odohralo v Prahe na jeseň 2015, bolo akýmsi vniknutím do obskúrneho sveta preklopenej modernistickej formy, plnej intenzívne farebných štruktúr. Vodítkom a zároveň východiskom zorientovať sa v labyrinte geometrickej abstrakcie, bolo pre mňa video „With the Wind, With the Water“ (aktuálne prezentované v Galérii HIT), kde umelkyňa prostredníctvom jednoducho dostupných a efemérnych materiálov, narúša a pohlcuje pôvodný verejný priestor. Jej farebný a tvarový rukopis sa zmocňuje prísnej monumentálnej architektúry. Ironickou seba štylizáciou do roly umelkyňe – demiurga, kriticky prehodnocuje maskulínne dedičstvo modernizmu a zvláštnou tautologickou hrou doň vnáša znepokojujúcu dystopickú náladu.

Moje druhé zoznámenie sa s dielom Hilly Toony Navok, ktoré sa odohralo v Tel Avive na jar 2016, bolo vniknutím do nekonečného množstva kombinácií, ako prekresliť svet a redukovať jeho komplexnosť na základné geometrické vzťahy. Ocitol som sa v matematickej sieti, cez ktorú sa prepadávali číselné rady, prevedené do vizuálnych rovníc. Umelkyňa chce vyskladať komplexnú matricu vzťahov, ktorú donekonečna prepočítava, obrazy spája do nových súradníc, následne ich odpája a znehodnocuje pôvodné kompozície, často sa im vysmieva, vedie vyčerpávajúci dialóg s formou, alebo skôr výsluch.

Moje tretie zoznámenie sa s dielom Hilly Toony Navok, ktoré sa odohralo v Bratislave v zime 2016, bolo objasnením prvého a druhého zoznámenia. Umelkyňa, ktorá disponuje rozsiahlym archívom kompozícií, ich uvádza do výstavného kontextu takým spôsobom, ktorý spochybnil moje predchádzajúce úvahy. Kresby, objekty a video vytvárajú ucelenú kompozíciu, do ktorej sú nenápadne vnorené uniformované konzumné produkty industriálnej výroby. Tie sú prejavom spontánneho gesta, apendixom rozkladu, juxtapozíciou k formálnemu perfekcionizmu modernistickej formy. Navádzajú ma k otázke, ktorú predniesol kurátor Documenty 12 Roger M. Buergel: „Je modernita našou antikou?“ Ak áno, mali by sme prehodnocovať náš vzťah k modernistickým formám, ktoré v sebe majú vpísaný motiv ruin, rozkladu a chátrania.

Jaro Varga
...

Hilla Toony Navok žije a tvorí v Tel Avive, v Izraeli. Absolvovala Akadémiu Bezalel v Tel Avive a v roku 2011 získala cenu Givon Prize pre mladého umelca, udeľovanú Múzeom umenia v Tel Avive. V roku 2016 realizovala ročný rezidenčný program Artport Tel Aviv. Vystavuje doma a v zahraničí - Center for Contemporary Art Tel Aviv, Haifa Museum of Art, Artlv, Tel Aviv Biennial, Herzliya Biennial, Petach Tikva Museum of Art, Rockefeller Museum Jerusalem, Noga Gallery Tel Aviv, MeetFactory Prague, Local 30 gallery Warsaw, Neues Museum Weimar, Art Cologne fair in a special solo project (New positions) and Redtory Art Center Guangzhou.