Verejný úrad pre architektúru/ Detský kabinet

Cristina David & Matthias Neumann

Date/Place:
sep 13, 2011 - okt 15, 2011
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
sep 28, 2011 6popoludní

Umelecký zámer dvojice autorov bude realizovaný v dvoch fázach.
Od 13. do 27. septembra je Galéria HIT otvorená pre všetkých, ktorí chcú interaktívnou formou prediskutovať s Mathiasom Neumannom svoje bývanie, spoločné bytové či komunitné priestory.
V prehodnocovaných návrhoch sa bude klásť dôraz na spoločenský a verejný rozmer, pričom všetky diela, ktoré vzniknú, budú slúžiť ako prípadová štúdia “design dialógu” orientovaného na verejné záujmy obyvateľov urbánneho priestoru.
V tom istom čase sa bude Cristina David venovať detským návštevníkom galérie, ktorí budú spoločne s umelkyňou objavovať svet fotografie, filmu a iných umeleckých techník.

Matthias Neumann a Christina David sú umelci s individuálnym tvorivým programom a s vlastnou umeleckou dráhou, ktorí po prvýkrát spolupracovali na Manifeste 8 v Murcii.
Cristina David začala umelecké štúdiá na Akadémii výtvarných umení v Bukurešti, a ukončila ich v Bergen na Národnej akadémii umení v Nórsku. V rokoch 1998 až 2000 študovala na Matematicko-fyzikálnej fakulte v Bukurešti. V tvorbe spája vedecké fakty s umením. Jej diela sú často vtipné. Video je pre ňu najpohodlnejšie médium aj keď v poslednej dobe realizuje aj inštalácie.
Matthias Neumann je riaditeľom interdisciplinárneho projektu normaldesign so sídlom v New Yorku. Jeho práca sa nachádza medzi architektúrou, umením a výskumom. Vyučoval na New York University's Metropolitan Studies Program a na New York Institute of Technology. Je víťazom architektonickej súťaže pre Africké centrum v Južnej Afrike a je jeho návrh na riešenie World Trade Center v New Yorku bol vo finále súťaže.