Walking Logic

Christian Jankowski

Curators:
Lýdia Pribišová

Date/Place:
okt 19, 2017 - nov 21, 2017
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
okt 19, 2017 7popoludní

Christian Jankowski

Walking Logic
Galéria Hit, Bratislava, 19 októbra – 21 novembra 2017

Kurátorka: Lýdia Pribišová

Christiana Jankowskeho počas návštevy Bratislavy zaujali ručne vyrezávané vychádzkové palice, ktoré objavil v  predajni ÚĽUV. Tisíce rokov palica slúži ako opora, zbraň, ako symbol putovania, mnoho ľudí ich stále používa na prechádzkach či turistike. Tie, ktoré si získali Jankowskeho pozornosť, majú rôzne vyrezávané rúčky: predstavujú lesných duchov, zvieratá, či iné postavy. S  cieľom hlbšie porozumieť tomuto remeslu a histórii, ktorá sa s ním spája, oslovil Jankowski ľudového rezbára Oldricha Richtera Položil mu otázky o jeho práci, skúsenostiach, rôznych aspektoch tvorivého procesu. Záznam tohoto rozhovoru, video Carving Wood, uvádza výstavu v  Galérii Hit. Pán Richter vytvoril na výstavu sériu nových vychádzkových palíc, ktorých počet je rovnaký ako počet nových študentov bratislavskej Vysokej školy výtvarných umení, ktorí tu začínajú študovať tento rok. Tie tvoria inštaláciu A History of Man and Stick. 114 vychádzkových palíc podopiera sériu 114 fotografií. Vybraté zábery zachytávajú rôzne obrazy človeka a  palice, od katolíckeho biskupa po staršieho muža, od rozprávkových postáv po anglického gentlemana. Galéria Hit sa nachádza v  suteréne Vysokej školy výtvarných umení.

Jankowski pozval študentov VŠVU na diskusiu a prechádzku  po lesoch a  kopcoch v okolí Bratislavy. Vo svojom projekte The Walking Logic poňal chôdzu ako iniciačný rituál. Prechádzka po okolí Bratislavy je úvodom, zasvätením, odohrávajúcim sa deň pred samotným otvorením jeho výstavy. Okrem špecifík prechádzky, ako metódy zbližovania a nadväzovania kontaktov, Jankowskeho zaujíma aj edukačný proces a vzťah školeného a  neškoleného umeleckého prejavu. Dá sa umeniu naučiť? Existuje umenie chôdze? Čomu sa môžeme pri spoločnej prechádzke naučiť? Na tomto projekte spolupracoval na jednej strane so vzdelávacou umeleckou inštitúciou, a  na druhej s  neškoleným autorom. Tento bol počas svojho aktívneho pracovného života pedagógom, dokonca riaditeľom gymnázia v  Banskej Bystrici. Kontrapozícia, ale i styčné body prístupu ľudového rezbára,  profesionálneho umelca, pedagóga Jankowskeho a  študentov, nachádzajúcich sa na tejto osi niekde medzi, je nosnou líniou Jankowskeho bratislavského projektu. Pritom Richter a  Jankowski majú, i keď to na prvý pohľad nie je možno zrejmé, veľa spoločného. Tvoria umenie, dotvárajúc, napomáhajúc tomu, čo vytvorila príroda. V  Richterovom prípade príroda doslova, les. U Jankowskeho v  prenesenom zmysle, to, čo vytvorila ľudská prirodzenosť. Obaja pracujú s ľudovými motívmi, i keď Richter v tradičnom slova zmysle, Jankowski v zmysle konzumnej pop kultúry.

Využívajúc médium medziľudských vzťahov sa Christian Jankowski kriticky vyrovnáva s históriou, politikou či  jazykom umenia. Jeho práce majú často podobu spolupráce či participácie, pričom umelec kladie väčší dôraz na cestu, ako na  jej cieľ. Risk a  náhody späté s Jankowskeho spoluprácami napokon dávajú prekvapivú podobu výslednému dielu, či už ide o  fotografie, maľby, sochy či video inštalácie.

Christian Jankowski (narodený v roku 1968 v Göttingene, v Nemecku) žije a  pracuje v  Berlíne. V roku 2016 ako prvý umelec kurátoroval 11. edíciu Manifesty – Európskeho bienále súčasného umenia.. Nedávne samostatné výstavy: Haus am Lütowplatz, Berlín, Nemecko (2016); Kunsthaus Hamburg, Nemecko (2015); Centrum súčasného umenia, Zamek Ujazdowski, Varšava, Poľsko (2013); Sala de Arte Publico Siqueiros, Mexico City, Mexico (2012); MACRO, Rím, Taliansko (2012). Nedávne skupinové výstavy: The Yokohama Triennale (2017); Autogestion, Joan Miró Foundation, Barcelona, Španielsko (2016); Project Los Altos (off-site výstava v Silicon Valley, San Francisco Museum of Modern Art, US, 2013); Taipei Bienále, Taiwan (2010); the Whitney bienále, New York.

 Galériu Hit z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Výstavu podporil Goethe - Institut Bratislava.