Was ist Kunst?

Jaro Varga

Date/Place:
aug 26, 2014 - sep 07, 2014
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
aug 26, 2014 7popoludní

Na začiatku (v roku 2009) bola zdevastovaná stavba mojej základnej školy v Trebišove, ktorú som kontinuálne navštevoval ako "urban explorer" od roku 2009-2011, do momentu jej zbúrania. Osud tejto stavby vo mne vygeneroval množstvo otázok. Je zánik dôležitej vzdelávacej inštitúcie v malom meste symptómom zániku histórie, ktorá bola touto vzdelávacou inštitúciou reprezentovaná? Čo produkuje absencia tohoto miesta? Ako a kým môže byť zaplnený mentálny priestor, ktorý sa uvoľnil v momente ideologického vyprázdnenia, opustenia, straty funkcie, fyzického zmiznutia? Aká je rola umelca pri nazeraní na tento jav? Viaceré z otázok sa sústredili na rolu umelca, a na jeho možnosti takýto priestor uchopiť, imaginovať, diskutovať, skúmať, hľadať riešenia, prezentovať; a to v spojení s architektúrou, archeológiou, históriou, etnografiou, antropológiou, urbanizmom, edukáciou. V nasledujúcich rokoch výskum na základnej škole sprevádzali ďalšie projekty -Cinema Paradiso (2009), 180° (2012), Fuck your school, Našiel som to ale neviem to nájsť (2013), Stratené knižnice (2012), Topografia stratených kníh (2013), Was ist Kunst (2013), Búdúcnosť minulosti (2013), Návrat do budúcnosti (2013). Výstava v galérii HIT poskytuje komplexný pohľad na dlhodobý umelcký výskum s akcentom na najnovšie diela o opustenom vojenskom meste Milovice.