(. . .) Za súdržnosťou #2 (. . .) Behind Togetherness #2

Bogdan Achimescu, Judit Angel, Agata Biskup, Petra Balíková, Paweł Brożynski, Agnieszka Kilian, Mateusz Kula, Ewa Łuczak, Lýdia Pribišová, Lukasz Trzcinski, Magda Ujma, Matej Vakula a Jaro Varga

Date/Place:
dec 15, 2014 - dec 16, 2014
Galéria HIT & tranzit.sk

Opening:
dec 15, 2014 1popoludní

15. december, 13:00
Galéria HIT
Hviezdoslavovo námestie 18
Bratislava 811 03

Zahájenie cyklu (. . .) Za súdržnosťou #2 a otvorenie workshopu Mateusza Kulu s názvom Ambivalencia teplých miest (Ambivalence of Warm Places).

Prostredníctvom využitia kobercov a architektonickej štruktúry ako pracovného materiálu budeme počas workshopu skúmať paradoxné koncepty ohraničenia, individuality, agory, pospolitosti, komúny, samoty a izolácie.

www.imagomundi.pl
galeriahit.com

16. december, 16:00
tranzit.sk
Beskydská 12
Bratislava 811 05
sk.tranzit.org

workshop & diskusia

Človek je so sebou sám.
V spoločnosti druhých je väčšina ľudí sama aj bez nich.
Človek sa musí od oboch týchto stavov oslobodiť.
[Ernst Bloch, Stopy (Traces)]

Prostredníctvom využitia témy samoty sa zamyslíme nad konceptom jedinečnosti/individuality ako podmienky spolubytia, ako aj nad premenlivosťou prístupov a politickým aspektom väzby.

Účastníci: (...) Bogdan Achimescu, Judit Angel, Agata Biskup, Petra Balíková, Paweł Brożynski, Agnieszka Kilian, Mateusz Kula, Ewa Łuczak, Lýdia Pribišová, Lukasz Trzcinski, Magda Ujma, Matej Vakula a Jaro Varga

O projekte (. . .) Za súdržnosťou

Cyklus stretnutí (. . .) Za súdržnosťou inšpirovala myšlienka, že kolektívna prax je ako nedokončený text, ktorý by mal vždy mať (vždy má) podnadpis, akúsi nepatrnú anotáciu. Vnímanie kolektivity je komplexný proces – cítime nutkanie pozrieť sa na nasledujúce riadky, na slová, ktoré ešte neboli vyslovené, či gestá, ktoré ešte nikto nespravil, pretože sa chceme dozvedieť, čo sa za masívnou hradbou pojmu „kolektivita“ ukrýva. Preniknutie do štruktúry kolektivity/textu umožňuje nazrieť za jednotu más a možno aj začuť polyfóniu, ktorá nemusí byť vždy zreteľná. Projekt (. . .) Za súdržnosťou je založený na myšlienke kolektívnosti ako množstve zjednotení, na nikdy nekončiacom procese opätovného definovania samého seba a komunity, pretože skôr, než by ňou bol len obklopený, je jednotlivec jej základnou stavebnou súčasťou. Podobne, ako je tomu pri autorstve, môžeme zúčastnenosť na nej chápať ako prítomnosť na danom mieste, ktorá nám napomáha zvládať nekonečnú migráciu prístupov/nadobudnutých rolí, ktoré sú pre nás zjavne dôležitejšie. Môžeme ich pozorovať v pohyboch na styčnom bode tektonických plôch „skupiny-pohybu-komunity“. Sledujúc istú intuíciu jazyka sa zdá, že rozdiel, ktorý vyjadruje, musí naznačovať významné diverzity, na ktoré sa chceme počas našich stretnutí zamerať.

Stratiť sa v skupine/komunite nám môže poskytnúť šancu začuť nový vlastný hlas, ktorý sa nám niekedy môže zdať až znepokojujúco cudzí. Projekt (. . .) Za súdržnosťou sa venuje procesu, ktorý rovnakou mierou absorbuje či „začleňuje“ ostatných ľudí, tvorcov/spoluautorov diela, ako aj účastníkov na danej aktivite. Neustála zmena rolí môže byť nevyhnutnosťou, ale aj vyjadrením túžby po inej dimenzii. Aj mierne zmeny postavenia vo vzťahu ku skupine či samému sebe môžu viesť ku kritickým posunom, čo platí aj pre aktivitu, ktorá sa javí opakujúca sa, no v konečnom dôsledku prinesie zásadný zvrat v prospech kreatívnej myšlienky. Počas stretnutí sa budeme sústrediť na celý rad drobných detailov, od prevedenia a diskrétnej pomoci až po autorský hlas.

Všetky tieto otázky sa koncentrujú na jednom konkrétnom mieste – kultúrnej inštitúcii. Tá odzrkadľuje celé spektrum napätia súvisiaceho s kolektívnym a nehmotným dielom, ako aj so spolubytím a otázkou priateľskej podstaty diela.