Acidus 2017

Jorge Peris

Curators:
Lýdia Pribišová

Date/Place:
sep 02, 2017 - sep 29, 2017
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
aug 02, 2017 7popoludní

Španielsky umelec Jorge Peris predstavuje v Galérii Hit procesuálnu site specific inštaláciu Acidus 2017.
Experimentuje tu s elektrolýzou, kryštalizáciou soli a morskou biológiou, skúma vlastnosti salinity, rôznych rias a organizmov schopných žiť bez kyslíka. Prostredníctvom kyselín, minerálov, oxidov kovov, ktoré sú výsledkom elektrolýzy a biologických procesov morského plantktónu (žiabronôžka soľná) umelec vyživuje odumreté korene stromov a rastlín, pokúšajúc sa ich vzkriesiť. Jorge Peris dlhodobo pracuje s rôznymi chemickými a biologickými procesmi. Jeho diela možno chápať ako apely na hrozby ekologických katastrof. Vo svojich umeleckých projektoch skúma organizmy, ktoré žijú v nehostinných podmienkach slaných prostredí. Vytvára nové ekosystémy, ktoré slúžia ako metafory života. Jorge Peris skúma prostredie, ktoré nás obklopuje v mnohých aspektoch (vo fyzickom, psychickom, etickom či fenomenologickom zmysle), akoby sa jednalo o živú bytosť. Skúma všetky možnosti jeho premeny. Prostredníctvom transformácie, ale aj ničivých zásahov (korózia) dochádza napokon k bodu úplného zničenia daného prostredia, ktorý je východiskom k novej rovnováhe. Peris prostredníctvom svojich pracovných postupov premieňa výstavný priestor na archeologické nálezisko, ktoré odhaľuje predchádzajúce životy v priestore. Zároveň však vytvára víziu toho, čo by bolo potrebné zachrániť pre budúcnosť. Peris zaobchádza s priestormi, ktoré nás obklopujú ako s metaforami pre organizmus. Rovnako ako telo, i jeho prostredia pôsobením času starnú, menia sa, preskupujú. Umelec často pracuje s odpočítavaním času, kladúc dôraz na procesuálnosť svojich inštalácií.