Edith Seeshow ́s Notes, Bratislava

Maya Schweizer

Curators:
Dorota Kenderová & Jaro Varga

Date/Place:
feb 28, 2014 - mar 28, 2014
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
feb 28, 2014 6popoludní

Na výstave "Edith Seeshow ́s Notes, Bratislava" Maya Schweizer predstaví 3 filmy, ktoré realizovala počas svojich posledných ciest. Ako je možné čo najautentickejšie ukázať alebo prerozprávať históriu?
Maya Schweizer pracuje s videom, fotografiou a inštaláciou. Zaujíma sa o urbánny priestor, ktorý má nevyhnutný vplyv na jej myslenie, pohyb, emócie, vnímanie. Skúma urbánne scenérie: verejné priestory, budovy, architektúru ktorá v sebe nesie nánosy traumy (pamätníky).

Výstava je podporená Goethe inštitútom in Bratislava