ILONA NÉMETH

.

Date/Place:
okt 18, 2013 - nov 28, 2013
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
okt 18, 2013 6popoludní

Výstava významnej umelkyne Ilony Németh je prvou samostatnou prezentáciou autorky v priestoroch galérie HIT a predstavuje výber diel, ktoré mapujú smerovanie jej tvorby v poslednom období. Sú na nej zastúpené diela, v ktorých pracuje s osobnou históriou: interaktívna inštalácia "Zsófia Meller”, dotýkajúca sa historického kontextu postavenia ženy v spoločnosti a dielo “Veľké Slemence/Hranica”, v ktorom približuje osud rodiny po geopolitickom rozdelení obce na východe Slovenska. Premiérovo bude uvedený filmový záznam z akcie "Hmla" v rámci projektu Bod nula v spolupráci s iniciatívou Verejný podstavec. Projekt “Hmla” pomocou efemérneho, stále sa meniaceho “objektu” – reálnej hmly - na Námestí slobody v Bratislave, poukazuje svojou dočasnou prítomnosťou, nezaťažujúcou námestie, na zdeformované chápanie verejného priestoru nielen politickou mocou, ale aj širšou verejnosťou – spoločnosťou.“Hmla” vhodne nadväzuje na tradíciu demonštrácií a akcií politického, ale aj spoločensko-zábavného charakteru, ktoré sa na Námestí slobody konali. Všetky diela Ilony Németh na výstave v galérii HIT budú prezentované v Bratislave po prvýkrát.