Lenivosť

.

Curators:
Dorota Kenderová, Jaro Varga

Date/Place:
mar 28, 2017 - apr 23, 2017
Tabačka Kulturfabrik, Košice

Opening:
mar 28, 2017 7dopoludnia

Lenivosť/ Laziness
kurátori: Dorota Kenderová a Jaro Varga /Galéria Hit

Galéria HIT (Dorota Kenderová a Jaro Varga) prezentovala v Tabačke v minulých rokoch sériu kurátorských projektov "Objavenie pomalosti I ", O nude, ktoré nepriamym spôsosbom vyústili do publikácie Je budúcnosť nudná?" a reflektovali marginalizované a pejoratizované spoločenské fenomény pomalosť a nudu. Pripravovaný projekt "Lenivosť" predstavuje ďalšie pokračovanie dlhodobého cyklu. Výstava o "lenivosti" je výstavou o zložitom spoločensko - kultúrnom fenoméne, ktorý je rozsiahlo skúmaný hlavne z psychologickej, ale aj filozofickej perspektívy. Moderná kultúra chápe lenivosť ako pôžitkárstvo, ale aj ako vonkajší prejav depresie, alebo ako vrcholové vývinové štádium ľudskej inteligencie. Lenivosť môže viesť k úsporným riešeniam alebo revolučným objavom. Častokrát je spájaná s tvorbou a kreativitou, dokonca je samotným predpokladom kreativity. V dejinách modernizmu sa k lenivosti odvolávali napríklad ruskí konštruktivisti. Kazimir Malevič považuje lenivosť za skutočnú podstatu ľudstva. Kritizuje politické systémy: kapitalizmus, ktorý lenivosť nedovoľuje a socializmus, ktorý lenivosťou opovrhuje, neuvedomujúc si pritom že je to práve lenivosť z ktorej sa zrodil.

„Bez lenivosti nie je umenie". Mladen Stilinović
„Práca je choroba.“ Karl Marx
„Práca je hanba.“ Mladen Stilinović

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia