Svätožiara

Jan Brož / Guest: Kateřina Držková

Curators:
Jiří Černický / Jaro Varga

Date/Place:
jan 27, 2011 - feb 20, 2011
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
jan 27, 2011 6popoludní

Svatozář klade otázky po povaze a působení uměleckého díla v dnešním kulturním kontextu, zkoumá problematiku remediace uměleckého díla a hypotetickou existenci jeho "aury". Instalace porovnává klasický formát malby s formátem efektu a "překládá" je do filmu a videa, tedy medií, probíhajících v čase. Instalace kombinuje projekci super 8mm filmu a digitální projekci smyčky 3D renderu.

Projekt interpretuje auru první verze Černého čtverce Kazimira Maleviče (1915). Ikonické dílo avantgardy bylo dokumentováno za pomoci tzv.''dolly zoom'' efektu, při kterém se kamera pohybuje dozadu zatímco čočky přibližují popředí, čímž dramaticky manipulují perspektivu záběru. ''Dolly zoom'' byl poprvé uplatněn ve filmuVertigo (Alfred Hitchcock, 1958).

Jako první vznikla ideální verze videa (3D render), již následovala rozklepaná, turistická série pokusů natočená na s8mm materiál přímo v Treťjakovské galerii v Moskvě. Práci doprovází také esej a další dokumentace. Název projektu Svatozář je odvozen ze zavádějícího výkladu aury (uměleckého díla), který autor nenašel ve slovnících.

Mimořádným hostem výstavy je Kateřina Držková, která do diskuze přispěla fotografií 'nalezeného materálu'.