XY ZLIATINA

MATEJ GAVULA & MILAN TITTEL

Curators:
LUCIA GAVULOVÁ & DANIEL GRÚŇ

Date/Place:
mar 11, 2010 - apr 10, 2010
Galéria HIT, Bratislava

Opening:
mar 11, 2010 7popoludní

Skupina XYZ vznikla v roku 1997. Združuje spoločné tvorivé aktivity Milana Tittela (1966) a Mateja Gavulu (1972). Obaja autori vychádzajú zo sochárstva, ktoré ako disciplínu vo svojom spoločnom tvorivom dialógu neustále preverujú, snažiac sa dosiahnuť autentickú výtvarnú skúsenosť. Komunikujú prostredníctvom rozšíreného porozumenia sochárskej senzibility a plastického stvárnenia.

Popri klasických sochárskych postupoch pracujú XYZ s nájdeným objektom, fotografiou a videom, často v symbióze s dynamikou konkrétneho priestoru, v ktorom dielo vzniká. V projekciách skupiny je socha predstavená ako spleť materiálových reakcií rôznych úrovní a smerov, ako fluidné médium, ako otvorená priestorová sieť. Zámerom sochy v Gavulovom a Tittelovom ponímaní spravidla nie je zabrať dané miesto umiestnením v priestore, ale naopak, skúmať priestorové vzťahy s ich väzbami na sociálne a politické prvky.

Či už pracujú formou jednoduchých, priam minimálnych posunov, alebo s pomocou náročných technológií, takmer výlučne prostredníctvom nich vstupujú do sféry všedných javov a banálnych situácií. Bez nutnosti aranžovania a mimo princípu vlastníctva zapájajú a zároveň obohacujú všedné prvky každodenného života. XYZ neuplatňujú kritiku kolektívnych utópií a dôsledne sa vyhýbajú tomu, aby dodatočne manifestovali akýkoľvek skrytý ideový obsah. Dôležitou súčasťou ich diel je tiež impulz s otvoreným koncom a svojský humor.
Lucia Gavulová

Agenda XYZ spočíva v tichej práci, ktorou je označovanie situácií. XYZ si vyberajú a skúmajú situácie, ktoré majú nenápadný, rutinný, až banálny charakter. Neuplatňujú kritiku kolektívnych utópií a dôsledne sa vyhýbajú
tomu, aby dodatočne manifestovali akýkoľvek skrytý ideový obsah.
Daniel Grúň