Umelci:
Piotr Blajerski (PL), András Cséfalvay (SK),
Cristina David (RO), Petra Feriancová (SK),
Michael Höpfner (DE/AT), Katarína Hrušková (SK),
Lucie Mičíková (SK), Katarína Poliačiková (SK),
Dominique Rey (CA), Colin Snapp (USA), Tomáš Šoltys (SK)

Kurátori:
Dorota Kenderová & Jaro Varga

Výstava "Objavenie pomalosti" reflektuje súčasné prejavy pomalosti, jej kvality a formy a jej vzťah k relalite. Oživuje záujem o iné vnímanie a prežívanie plynutia času, ako pripúšťa súčasná paradigma. "Ak si človek chce vychutnať, pamätať alebo predĺžiť okamih, pohybuje a počína si pomalšie. Naša epocha sa však oddáva démonovi rýchlosti, a preto sama na seba tak rýchlo zabúda."(M. Kundera) Pomalosť sa stala obsahom tvorby a životným štýlom určitých umeleckých komunít (napr. Slow Society). "To čo potrebujeme, je viac pomalého umenia. Umenie, ktoré dokáže zadržať čas, umenie, ktoré vyrastá zo spôsobu vnímania a tvorby, 
ktorého schopnosti a vytrvalosť vás donútia myslieť a cítiť, že umenie nie je len vzrušujúce a že jeho posolstvo nemusíte pochopiť za desať sekúnd." (Slow Society) "Pomalosť" sa na výstave vynára skrze vizuálny-zvukový-textový spektákel z diel vybraných autorov, nie explicitne, ale v zmyslových a intelektuálnych náznakoch ako abstraktná ťažko uchopiteľná kvalita.