Na rok 2012 vypísala Galéria HIT otvorenú výzvu na zasielanie výstavných projektov pre priestor Project Room:

Project Room 2012 predstavuje špecifický výstavný koncept, ktorého cieľom je podporiť a predstaviť súčasné slovenské a české umenie aj mimo ucelenejších výstavných projektov. Project room 2012 si dáva za cieľ zmapovať odlišné, často progresívne umelecké tendencie, prístupy a stratégie. Dramaturgická koncepcia je založená na výbere Galérie Hit, pričom zameranie sa na menší počet výstavných projektov (3), znamená upriamenie sa na kvalitu jednotlivých výstav.

Vybrané boli nasledovné projekty:

MIRA GÁBEROVÁ - Zaspávanie a iné odchody
| Júl 2012
KATARÍNA POLIAČIKOVÁ - She has been walking up these stairs for 30 years | Október 2012
ADAM NOVOTA + MARTIN PIAČEK - Odpoveď na základnú otázku života, vesmíru a tak vôbec | November 2012